Garnslanking

torsdag, september 14, 2006

Nødvendighet for folk med håndarbeidsdilla

Kjøpestopp-loven

§1. Kjøpestopp gjelder kun garn til full pris. Godbiter på tilbud skal alltid kjøpes dersom økonomien tillater det.

§2. Det er strengt forbudt å unnlate å kjøpe garn på tilbud dersom dette medfører at tilsvarende garn må kjøpes til full pris ved en senere anledning.

§3. det kan ved visse høve gjøres unntak fra §1 første ledd dersom det trengs garn av en viss type til et prosjekt og garn av tilsvarende kvalitet og farge ikke finnes i hjemmet.

§4. Kjøpestopp gjelder kun på stedet der du bor.

§5. I tvilstilfeller kan og bør man konsultere sakkyndige. Det må alltid utvises skjønn.

§6. Denne loven er begrenset til Kongeriket Norge. Utenfor landets grenser gjelder mindre restriktive importbestemmelser.

§7. Gjentatte brudd på forskriftene kan føre til midlertidig inndragelse av strikkelisensen. grovere brudd kan resultere i besøksforbud i garbutikken.

§8. Ferdigstillelse av større UFO-er kan ved visse høve føre til dispensasjon fra kjøpestoppen.

Ingen kommentarer: